Av jorden
Skärmavbild 2024-03-12 kl. 06.53.04
insta3 kopiera
insta2
insta5
insta6
insta1
insta4

Johanna Syrén fångar i detta projekt det moderna lantlivet i en värld i förändring.

Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden.

Av jorden är en bok och utställning som tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.


(...) Det finns något i dessa berättelser och bilder som vittnar om en drivkraft som är starkare än pengar på banken. Om livsviktiga värden som går på tvärs mot kapitalismens grundidé. Att vilja något annat. Mening bortom medel. Kanske är det att klia ett får bakom örat, att ta över och driva vidare släktgården, att ge sina barn färsk mjölk till frukosten eller att så ett frö för att hoppas kunna skörda i augusti.

Att vilja liv och kärlek. Att våga hoppas på en framtid

När jag ser Johanna Syréns lador tänker jag på spår av mänsklig aktivitet. Spår av liv som en gång har levts.

För även om jordbruken ännu är högst levande så är ängsladornas tid förbi. De tillhör en epok innan ensilagebalar och traktorer. När höet torkades på hässjor och vinterföret utnyttjades för att frakta hem fodret.

Nu står de där som monument över en svunnen tid. Så många och så vardagliga i sitt förfall att man knappt lägger märke till dem. Som tysta betraktare av tiden. Undrar vad de tänker? Undrar vad de minns?

/ Samantha Ohlanders, folkmusiker/skribent/landsbygdsaktivist

 

Av jorden är ett 20-årigt arbete. Några av bilderna publicerades redan 2017 i Johanna Syréns bok Laderna, som gavs ut med stöd från Längmanska Kulturfonden, med texter hämtade från dagböcker om sorg, förlust och förändring. Recension:


(...) I sin bok LADERNA gestaltar Johanna Syrén hur hennes eget föränderliga liv möter dettalandskap i förändring. Texterna är poetiska och starka. Kortfattade personliga anteckningar, några få meningar på varje uppslag, speglar sig i fotografier av lador. Det är lador på väg att falla samman, hela lador, en brädhög som varit lada, lador i vinterskrud, igenväxta lador, lador som det växer träd ur,lador vid kalhyggen.

Och det är så vackert att det gör ont.

Syrén lyckas förmedla en smärtpunkt, både ur ett personligt och ur ett samhälleligt perspektiv.

Det är smärtan i att se landskapets förfall utan att kunna gripa in, smärtan i att leva, smärtan i att älska.

Att vara fånge i sin egen verklighet och maktlös se på hur en hel värld går förlorad. Men Johanna Syrén vill inte ge upp. Mot slutet trotsar hon mörkret med tillförsikt och hopp i en egen personlig utvecklingsprocess.

Det är bara så bra. Och bilderna är helt sanslösa.Det här borde bli årets fotobok.

/Karin Kämsby, recensent för kultursidorna Hälsingetidningar

 

Bilder har även använts i utställningen Växlingar – Bondeliv i bild av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén, om bonden och lantbruket ur olika perspektiv och tidsåldrar.

Utställningen, som producerades av Lokomotiv i samarbete med Konstfrämjandet, Region Gävleborg, ABF, Konst och Landskap, Wij Trädgårdar, Hälsinglands Museum och Hilding Mickelsson-sällskapet, berättar hur odlingslandskapet och arbetsmetoder förändrats under ett halvt sekel. Den öppnade på Wij Trädgårdar sommaren 2018 och visades under ledning av Konstfrämjandet på ytterligare sex platser i landet under 2019 och 2020, där invånare och besökare fick delta i skapande verksamhet och dialoger.


 


© Johanna Syrén 2023