Laderna

Boken Laderna gavs ut 2017 med stöd från Längmanska Kulturfonden.

Bilderna i boken är tagna i Hälsingland mellan 2010-2017. Texterna är hämtade från dagböcker skrivna under samma period om sorg, förlust och förändring.

 

Fotografierna användes senare i utställningen Växlingar – Bondeliv i bild av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén, om bonden och lantbruket ur olika perspektiv och tidsåldrar.

 Utställningen, som producerades av Lokomotiv i samarbete med Konstfrämjandet, Region Gävleborg, ABF, Konst och Landskap, Wij Trädgårdar, Hälsinglands Museum och Hilding Mickelsson-sällskapet, berättar hur odlingslandskapet och arbetsmetoder förändrats under ett halvt sekel. Den öppnade på Wij Trädgårdar sommaren 2018 och visades under ledning av Konstfrämjandet på ytterligare sex platser i landet under 2019 och 2020, där invånare och besökare fick delta i skapande verksamhet och dialoger.


 

I sin bok LADERNA gestaltar Johanna Syrén hur hennes eget föränderliga liv möter dettalandskap i förändring. Texterna är poetiska och starka. Kortfattade personliga anteckningar, några få meningar på varje uppslag, speglar sig i fotografier av lador. Det är lador på väg att falla samman, hela lador, en brädhög som varit lada, lador i vinterskrud, igenväxta lador, lador som det växer träd ur,lador vid kalhyggen.

Och det är så vackert att det gör ont.

Syrén lyckas förmedla en smärtpunkt, både ur ett personligt och ur ett samhälleligt perspektiv.

Det är smärtan i att se landskapets förfall utan att kunna gripa in, smärtan i att leva, smärtan i att älska.

Att vara fånge i sin egen verklighet och maktlös se på hur en hel värld går förlorad. Men Johanna Syrén vill inte ge upp. Mot slutet trotsar hon mörkret med tillförsikt och hopp i en egen personlig utvecklingsprocess.

Det är bara så bra. Och bilderna är helt sanslösa.Det här borde bli årets fotobok.


/Karin Kämsby 2017, recensent för kultursidorna, MittMedia

© Johanna Syrén 2023